RisCo utvikler og leverer systemer for bedre arbeidsflyt og samhandling i helsesektoren. Vi gjør store og små installasjoner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nyheter

HelseMail

Avtale med Sykehuspartner om HelseMail

Nyheter

Diakonhjemmet har fått nytt RIS

HelseMail

Ny rekord for Helsemail