Ukategorisert

RisCo

TRC – Teleradiologisk Center

RisCo har sammen med Unilabs utviklet TRC. Hovedelementene i et Teleradiologisk Center er: Mottak av undersøkelser for tolkning fra mange parter, automatisk og manuell sortering og distribusjon for gransking, regelbasert oppfølging, trafikk kontroll og statistikk.

Gjennom en IFU avtale har RisCo og Unilabs utviklet et Teleradiologisk Center for å håndtere og effektivisere rutiner og arbeidsflyt for teleradiologisk gransking. I prosjektet er det utviklet flere grensesnitt mot ledende RIS og PACS, funksjoner for bruk av ARCIDIS til trafikk og kontroll, egen database for mottak, sortering og distribuering av undersøkelser på bakgrunn av forhåndsdefinerte parametere, og verktøy for rapport og statistikk.

Med TRC vil Unilabs nå kunne håndtere radiologiske undersøkelser i en mange til mange relasjon. 

Relatert:

Les også: